Beleidsstukken

Iedere overheid krijgt te maken met nieuwe ontwikkelingen. Dit kan een behoorlijke stempel drukken op het ambtelijk apparaat. Daarnaast kan het juridische, financiële en politieke risico’s met zich meebrengen. Het kan gaan om nieuwe wet- en regelgeving op basis waarvan actie ondernomen moet worden. Maar ook om andere ontwikkelingen waarop een reactie moet komen.

Bij dit soort ontwikkelingen kunnen wij helpen om dit in beleid vast te leggen. Andere woorden voor beleid of onder beleid kan ook worden verstaan een notitie, overeenkomst, intentieverklaring, verordening etc. Het gaat erom dat er een antwoord komt voor een actuele vraagstelling waarbij de politiek verantwoordelijken een verplichting of een stuk beleidsvrijheid in kunnen vullen.

In dit soort situaties kunnen wij het volgende voor u betekenen:

  • Het vraagstuk uitwerken;
  • Het beleidsstuk schrijven;
  • Procedures tot vaststelling dan wel overleg doorlopen;
  • Borgen binnen de organisatie;
  • Zorgen voor de uitvoering van het beleidsstuk;
  • Fungeren als vraagbaak bij de uitvoering.

Een actueel belangrijk voorbeeld is de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). De invoering hiervan eist van overheden dat zij hun gegevensbescherming organiseren. In het kader daarvan is het van belang dat er beleidsstukken komen, maar ook dat er gevolg gegeven wordt aan deze stukken. Dit kan gaan om het samenwerken binnen de organisatie om een nieuwe taak te borgen zodat het beleidsstuk geen dode letter blijft.

Een ander voorbeeld bij gemeenten is het in bezit nemen van particulieren van gemeentegrond en het over het algemeen te betrekken bij hun tuin. Als hier niet op gereageerd wordt dan kan dit gebruik in de loop der jaren behoorlijk oplopen. De aanpak van dit in bezit nemen, vormt omvangrijke werkzaamheden waarbij het van belang is vooraf al wat keuzes te maken in de aanpak. Daarnaast is het van belang dat bijvoorbeeld de stukken grond waar het om gaat geïnventariseerd worden, gesprekken plaatsvinden en eventueel procedures tot aan de rechtbank worden doorlopen.

Advies nodig?

Er zijn verschillende gebieden waarop wij u bij kunnen staan als Trias Rechtshulp.