Procedures

Bij uitstek zijn de medewerkers bij de overheid specialisten die vaak met passie op hun vakgebied werken. Een niet te onderschatten valkuil hierbij is dat in principe iedere medewerker (deels) juridisch geschoold zou moeten zijn.

De praktijk leert dat dit niet mogelijk is en het voor overheden lang niet altijd mogelijk is om de werkzaamheden juridisch goed te borgen. De juristen van Trias hebben hier ervaring mee omdat zij jarenlang werkzaam zijn geweest bij overheden en collega’s hebben geholpen om hun specialistische kennis op een juridische manier vorm te geven zodat deze beschermd is.

Men kan hierbij niet uitputtend denken aan de volgende voorbeelden:

  • Het opstellen of controleren van overeenkomsten;
  • Het voeren van bezwaar- en/ of beroepsprocedures;
  • Ondersteuning bij de vormgeving van beschikkingen;
  • Vormgeving van juridisch inhoudelijke stukken binnen mails en brieven;
  • Juridische bijstand in gesprekken en overleggen;
  • Het voeren van onderhandelingen;
  • Advisering in concrete situaties;

Het kan zijn dat het voor u niet mogelijk is om vooraf een inschatting te maken van de juridische kant van de werkzaamheden zoals hierboven beschreven. Natuurlijk komen wij bij twijfel graag vrijblijvend bij u langs om te inventariseren wat de juridische risico’s zijn waar u tegen aanloopt. Dit kan zelfs zover gaan als het voeren van een juridische audit om verbeterpunten op juridisch gebied boven tafel te krijgen.

Advies nodig?

Er zijn verschillende gebieden waarop wij u bij kunnen staan als Trias Rechtshulp.