Verkeer met de overheid

Bijna dagelijks wordt u geconfronteerd met de overheid. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan het verkeer en het hebben van een huis. De omgang met de overheid zal over het algemeen op een goede manier en zonder dat u er last van heeft plaatsvinden.

Toch kunnen er momenten en situaties ontstaan waarin u bij het verkeer met de overheid hulp nodig heeft. Omdat wij zelf jarenlange ervaring hebben bij de overheid, bezitten wij de ervaring om u hier in bij te staan.

Voorbeelden van situaties waar u aan kunt denken:

  • Omgevingsvergunningen voor de (ver)bouw van uw huis;
  • Voorzieningen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals hulp in de huishouding of andere voorzieningen;
  • Voorzieningen op het gebied van de Jeugdwet;
  • Bezwaar en beroep tegen beschikkingen van de overheid zoals WOZ, handhaving, boetes en andere besluiten waar u het niet mee eens bent’
  • Overleg met de overheid.

In het overleg wat u heeft met de overheid zult u over het algemeen geconfronteerd worden met ambtenaren die de ervaring hebben om u van hetgeen men voor heeft te overtuigen. Op het moment dat u op een goede manier begeleid wordt, dan brengt dit een verandering in de benadering waarin uw positie goed wordt vertegenwoordigd en er daarnaast mogelijkheden ontstaan die er anders mogelijk niet waren geweest. Omdat de overheid met een grote hoeveelheid burgers te maken heeft, kan het voor hen van belang zijn om u zo snel mogelijk te helpen. Dit gebeurt dan echter niet altijd even zorgvuldig. De juridische procedures zijn er om uw belang te beschermen en maken het voor u mogelijk om het maximale te doen om uw belang te dienen. Daarbij kan een stuk juridische vertegenwoordiging u helpen.

Advies nodig?

Er zijn verschillende gebieden waarop wij u bij kunnen staan als Trias Rechtshulp.