Wonen

Een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven is dat men op een fijne manier kan wonen. Het kan hierbij gaan om huur of koop. Over het algemeen zijn de processen en procedures om tot koop dan wel huur over te gaan geen factoren waar u dagelijks mee te maken heeft. Zeker bij de aan- of verkoop van een huis kan het gaan om aanzienlijke bedragen. De risico’s kunnen dan ook behoorlijk zijn.

Om deze processen op een zorgvuldige manier te doorlopen waarbij de risico’s zoveel als mogelijk worden ingeperkt is dan ook van belang. Traditioneel gezien vindt ver- en aankoop van woningen plaats via makelaars. Echter de procedures die zij volgen, zijn standaard. Het kan u dan ook aardig wat geld besparen als u deze procedures zelf doorloopt. Het onderhandelen en het aangaan van overeenkomsten dient echter onder alle omstandigheden zorgvuldig plaats te vinden zodat risico’s zoveel als mogelijk worden beperkt.

Op dit gebied kunnen wij het volgende voor u betekenen:

  • Aankoop van een huis;
  • Verkoop van een huis;
  • Het aangaan van overeenkomsten tot huur of verhuur;
  • Onderhandeling;
  • Vertegenwoordiging bij conflicten;
  • Burenoverlast;
  • Onbetaald blijven van huur.

Ook als u woont kunnen er zich behoorlijk wat situaties voordoen die uw woongenot aantasten. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Zo kunnen buren overlast veroorzaken, maar kan ook uw verhuurder bijvoorbeeld onvoldoende doen om zijn verplichtingen na te komen. In dit soort gevallen heeft u rechten waarbij het van belang is dat deze op een goede manier worden ingezet zodat u zo snel als mogelijk weer op een plezierige manier kunt wonen.

Advies nodig?

Er zijn verschillende gebieden waarop wij u bij kunnen staan als Trias Rechtshulp.